Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Psikoloji lisans eğitimi hem kapsam olarak geniş olduğundan hem de üniversitelerimizin verdiği mezun sayısı gün geçtikçe arttığından psikoloji lisans mezunlarının çeşitli konularda uzmanlaşarak farklılaşması gitgide önem kazanmaktadır. Gerek İzmir üniversitelerinde sunulan psikoloji yüksek lisans programlarının sınırlı sayıda olması gerekse üniversitemizin tanıtım programlarında gözlemlenen öğrenci beklentileri göz önünde bulundurularak Gediz Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak bu ihtiyaçları karşılayacak bir yüksek lisans programının açılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Gediz Üniversitesi Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’nın amacı, alanlarındaki kuramları ve uygulamaları hakkında derinlemesine ve güçlü bir temel eğitim vermek, değişik uygulamalı alanlarda da uzmanlaşma sağlamak, psikolojinin değişik alanlarında doktora programına devam etmek isteyen öğrencilere temel bir altyapı vermek ve davranışsal araştırma tekniklerine ek olarak psikoloji alanında geniş bir bilgi dağarcığı gerektiren değişik iş kollarındaki pozisyonlara hazırlamaktır. Programımız uzmanlaşmanın gittikçe önem kazandığı, bir çok durumda lisans derecesinin yetersiz kalabildiği günümüz çalışma dünyasında çok önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. Gediz Üniversitesi Psikoloji Bölümü, ulusal ve uluslararası düzeyde psikoloji biliminin ilerlemesine önemli katkılar yapmakta olan öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Verdiği lisans, tezli lisansüstü eğitimi ile bu alanda en iyi öğrencileri çekmekte olan bölüm, yukarıda belirtilen nitelikleriyle psikoloji alanında lisansüstü uzmanlık eğitimi verebilecek en iyi kurumlardan biridir.